Prawda jest bezstronna,

nikogo nie zniewala,

ale prowadzi człowieka

do prawdziwej wolności.